Om spelet «Space is Key 2»

Spela den andra delen av Space is Key. Hjälp kuben igen för att övervinna alla hinder. Hoppa säkert genom alla 20 nivåer och se upp för pixel exploderande kaos. Njut av spelnamn. Kontroller: Utrymme