Om spelet «Reaction Time Test»

Hur snabbt är dina reaktioner? Detta spel är ett enkelt online reaktionstest för att kontrollera dina reflexer! Uppdraget för detta reaktionstest är att stoppa de fem flyrande fåren. Klicka på lugnande knappen när du ser ett får lämna besättningen på vänster sida. Ett meddelande i slutet av spelet visar din genomsnittliga reaktionstid.