Σχετικά με το παιχνίδι «99 Bricks»

Πρέπει να χτίσετε τον υψηλότερο πύργο.