Jabberwocky

Adobe Flash understøttes ikke længere.
Spil et andet spil!

Jabberwocky
Me and My Dinosaur

Om spil «Jabberwocky»

Jabberwocky - The Shepherd of Slimes. Placer og spræng forhindringer for at lede slimet hjem. Styr Jaberwocky med piletasterne. Meget sjov!